1/1/10

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010.
Θα πανωλεθριαμβεύσουμε όλοι.
Ας το ευχαριστηθούμε.
Και μην ακούσω παράπονα μετά.
Πανωλεθριαμβευτές εμπρός, πάμε !

buzz it!