20/12/07

Ρε που το έβαλα ......

...το εγχειρίδιο με τις οδηγίες ....

"Τα πάντα για την καμήλα και τα ζώα που βρίσκονται πάνω της"

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: