17/12/07

Πολεμικές τέχνες ;

Πολεμικές ......... κακοτεχνίες ;

Πάντως με την αυτοσυγκέντρωση μ' έψησε ότι το έχει .......
Τελικά πόνο σ' αυτί είχε ...........

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: